Utviklingsplan 14 år
– fortsatt stor vekt på ballteknisk trening, finter og skudd, men ved økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse.
– Grunnleggende fysisk ressurstrening; generell og spesiell utholdenhet og styrke.
– Automatisering av teknikk

Målvakt:
• Jobbe sidelengs med riktig fotforflytning
• Plassering på kantskudd
• Utfall med armer og et bein på nærskudd
• Kaste ball til spillere i bevegelse

Forsvar:
• Lære 3-2-1 forsvar
• Blokkering og pressing av skudd
• Lære om ”målvakthjørne” og forsvarshjørne”
• Tette igjen hull mellom spillere

Angrep:
• Øve inn ”russersperre” – samspill mellom back og strekspiller
–strekspiller sperrer før innspill
• Øve inn krysningsspill – midtback krysser opp sideback
• Overganger mot offensivt forsvar

Kontra:
• Spille seg fram uten å stusse ball – Fase 2 (Faser – se egen side)
• Returfasen – Fase 5 (Faser – se egen side)
• Motta pasning fra målvakt – i bevegelse

Teknikk:
• Utvikle overslagsfinte
• Videreutvikle H-V og V-H finte
• Øve inn stegskudd
• Innøve samarbeid med strek – etter sperre, skudd, eller innspill
• Stussoppspill til kantespillere
• Stussinnspill til strek
• Utvikle forståelse for valg av skuddtype – frosk, grunnskudd eller stegskudd