Håndballspillets 8 faser
(Hertzberg)

Man har 8 spillfaser i håndballspillet. Det startet med 6 faser, men forandret faseideen til alle trenbare faser hvor man har spill og motspill.

  • Fase 1 Startfasen (Fase 1,2 og 3 kalles kontringsfasen)
  • Fase 2 Fremoverspill
  • Fase 3 Ankomst
  • Fase 4 Etablert angrep
  • Fase 5 Retur start (Fase 5,6 og 7 kalles retur forsvarsspill)
  • Fase 6 Retur spill
  • Fase 7 Ankomst motspill
  • Fase 8 Fortsatt spill uten ballkontroll (etablert forsvarsspill)