FOR SPILLERE OG TRENERE I VIKERSUND HÅNDBALL

Denne planen skal være et verktøy for å:
Gi et tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling

«Skal vi lære å spille håndball må vi kunne kaste ballen, derfor skal kastetrening være en del av alle treninger»

 

– Gi et helhetlig tilbud fra år til år uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag.

– Gjøre det attraktivt å være trener i Vikersund, hvor vi kan tilby et godt støtteapparat og faglig utvikling

Vikersund håndballs filosofi:
” I Vikersund skal spillerne oppleve et trygt og godt miljø, med systematisk læring og utfordringer uansett alder”. Utviklingsplan Vikersund håndball 2010

”Skap trygghet, vær rettferdig og du blir en trener med suksess!»

 

TIPS TIL INTERNETT LENKER:
Tips 1: På denne siden finner dere mye nyttig for barn og unge:
http://www.handball.no/p1.asp?kat=599

Tips 2 : Her er en dansk håndballside med masse tips:
http://www.dragoerhb.dk/