trener_oppmann

Mandag 23. april kl 1900-2030 gjennomføres sesongens siste trener/oppmannsmøte i Modumhallen.


Følgende saker står på agendaen:

-evaluering sesongen, gjennomgang av årsmeldinger
-høstforeldremøte/oppstart neste sesong
-treningstider neste år
-gjennomgang og evaluering av VIF Håndballs utviklingsplan
-utstyrsbehov
-beachsesongen
-teknikkmerke
-politiattester
-kursbehov/ønsker
-mobilinnsamlinga

Per Eivind Løvdal, Sportslig leder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *