Loppemarked i KB hallen

Loppemarkedet blir på klubbhuset 

Kontakter for levering av lopper:
Randi Nilsen: 95069221,
Bodil Hellerud: 90962300,
Gro Rundbråten: 95999549

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *