ball_lek

Barn blir lett fasinert av ballen. Hvorfor de blir det er usikkert. Kanskje er det fordi den ruller? Fordi den spretter? Fordi den kan gripes og kastes? Uansett motivasjon så er ballen noe som inviterer til bevegelse. For mer informasjon om Leik med ball send forespørsel til leder@wildcats.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *