Veiledning om innføring av politiattest

 

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I den anledning har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) utarbeidet en veiledning for idrettslagene om håndteringen av ordningen.

Norges Skiforbund er forpliktet til å følge NIFs lover og regler på dette området, og dere kan lese mye om ordningen på NIFs nettsider.

Ordningen i korte trekk:
• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

• Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.

• Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.

• Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.

• Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.

• Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene:
e-post: politiattest@idrettsforbundet.no – telefon: 800 30 630

kontaktperson er leder i Vikersund Håndball

Søknadskjema Politiattest

Veiledning Politiattest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *