Alle som spiller håndball må være medlem i Vikersund Idrettsforening, samt betale aktivitetskontingent til håndballgruppa.

Medlemskontingenten dekker forsikring, samt at den gir alle over 15 år stemmerett når beslutninger tas og innsatsen kan rapporteres inn som aktivitet for idrettsforeningen, som gir grunnlag for økonomisk støtte.

Se hovedsiden for mer informasjon om medlemskapet eller se her for innmelding i VIF.

Aktivitetskontingenten dekker noe av utgifter til drift av aktiviteten, bl.a påmelding i serie/cup, drakter, baller/lagsutstyr og drift av anlegg.

Aktivitetskontingenten avhenger av hvilket lag du spiller på. Ta kontakt for mer informasjon.

Det gis 50 % søskenrabatt for søsken. Eldste barn betaler full pris. Deretter gis det 50 % rabatt for yngre søsken, bosatt på samme adresse. Ved oppstart midt i sesong (1.1.) betales halv kontingent.