Barn 3, 4 og 5 år:   Kr.  300

Barn 6, 7 og 8 år:   Kr.  600

Barn 9 og 10 år:  Kr.  800

 

J 11:     Kr. 1 000

J 12:     Kr. 1 200

J13:     Kr. 1 200

 

J 15:     Kr. 1 700

J 16:     Kr. 1 800

J 18:     Kr. 2 000

 

Damer C:    Kr. 1 800

Damer B:    Kr. 2 000

Damer A:    Kr. 2 300

 

Kontingenten til VIF på kr. 200 kommer i tillegg. Beachkontingent forslås til kr.450.