Treningskontingent for 2016/17 
(Det er innført søskenmoderasjon. 50 % på  yngre søsken)
Barn03-04 – F 2012-13  kr        300,00
Barn05 – Født 2011  kr        300,00
Barn06 – Født 2010  kr        300,00
Barn07 – Født 2009  kr        700,00
J8  kr        700,00
J9  kr        800,00
J10  kr        800,00
J11  kr     1 000,00
J12  kr     1 200,00
J14  kr     1 500,00
J15  kr     1 700,00
J16  kr     1 800,00
D3  kr     1 800,00
D2  kr     2 000,00
D1  kr     2 300,00
Treningskontingenten i håndballgruppa: 
(I tillegg kommer VIF kontingent   kr.200.-)