Styret  Vikersund Håndball
Leder  Eli Hellerud
N.Leder Aina Østenengen
Sekretær Linn Thon
Kasserer Svein Grøterud
Sp.leder senior  Odd Skogen
Sp.leder Yngre Jarle Hildeskår
Styremedlem Kjersti Holm
Styremedlem Vidar Kjemperud
Matrialforvaltere Kristin Kihle Andersen
Cecilie Sandquist
Kioskansvarlig  Inger Paulsen
Arr.ansvarlige Hege Bentsen
Unn Flattum
Dommerkontakt Trond Erik Hansen
Beach leder Odd Skogen
Dugnadsleder Elin Merethe Kvikstadhagen
Arr.Damekamp Martin Lehmann