Styret Vikersund Håndball 2019 – 2020
Leder Monja Solbakken
Sekretær Mette Brunes
Kasserer Svein Grøterud
Sportslig leder Odd Skogen
Styremedlem Andreas Viljugrein
Styremedlem Vidar Kjemperud
Matrialforvaltere Marianne Holm
Kioskansvarlig Rikke Katrine Engan og Sølvi Aamotsbakken
Arr.ansvarlige store Unni Flattum
Ansvarlige mini og aktivitetsturneringer Monja Solbakken
Dommerkontakt Odd Skogen
Beach leder Odd Skogen