VISJON:

Vikersund wild cats skal være hele bygdas kjæledegger

 

Verdier:

Håndballglede, muligheter og utfordringer for alle

 

Målsettinger:

I Vikersund skal spillerne oppleve et trygt og godt miljø, med systematisk læring og utfordring uansett alder

Vikersund håndball skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille håndball. Tilbudet skal skape trivsel og utviklingsmuligheter  for den enkelte

Vikersund håndball skal ha skolerte trenere på alle nivåer

 

Delmål:

  • Etablere en stabil juniorvirksomhet med et lag per alderstrinn.
  • Beholde damelag i 2. divisjon for å skape forbilder for de yngre hvilket vil gjøre at egne talenter blir i klubben fra junior til senior
  • Alle jenter og gutter som ønsker det, skal få et sportslig tilbud i VIF håndball hvor hovedfokus er trivsel, trygghet og lek. Å lære barna å bli glad i idrett og fysisk aktivitet er rettesnoren for alle som har roller i barneidretten.
  • Utvikle og beholde trenere, styremedlemmer og andre ansvarspersoner gjennom kursing og tildeling av ansvarsoppgaver