Forventningene til trenere i håndballgruppa

Lagleder og oppmann:

  • Faglig ansvarlig for spillernes og lagets utvikling
  • Leder laget under trening og i kamp
  • Plikter å være faglig skolert
  • Møte opp på klubbens trenermøter
  • Møte presis på treninger
  • Holde kontakt med sportslig leder