Forventningene til lagledere, oppmenn og foreldrekontakt

Lagleder og oppmann:

 • Skal hjelpe trener under kamp
 • Skal føre dommerkort
 • Skal betale dommerregninger
 • Føre evt. skjemaer under kamp
 • Føre evt. frammøtebok på treninger
 • Ordne med utstyr til trening/kamp
 • Føre liste over spillere som er med på dugnad
 • Ordne med omberammelser av seriekamper

Foreldrekontakt:

 • Bindeledd mellom foreldregruppa og håndballstyret
 • Møte på foreldrekontaktmøter
 • Skaffe folk til dugnader
 • Føre oversikt over fremmøte på dugnader
 • Arrangere sosiale tilstelninger for spilleren