Salgs-og driftsinntekt Bud. 2016 Resul.2015
3000 Billetter 115000 114553
3001 Salgsinntekter kampanjer 1000
3030 Kiosk 105000 101559
3120 Sponsorinntekter 90000 113500
3210 Annonseinntekt program 45000
Tilskudd minimål 58500
3440 Driftstilskudd 20000 20498
3445 Momskompensasjon 45000 41822
3900 Dugnad julekalendere 65000 63050
3901 Dugnad WC 115000 332443
Målklubben 170000
Dugnad reiser 30000
3920 Kontingenter 210000 184400
3921 Kurs og cuper 50000 69313
3960 Loppemarked 30000 33450
3990 Andre inntekter 30000 34739
SUM 1178500 1110327
Varekostnader Bud. 2016 Resul.2015
4011 Cup påmeldinger 60000 78663
4300 Innkjøp kiosk 60000 45351
4311 Innkjøp videresalg 20000 16000
4312 Innkjøp tekstil 20000 68565
4330 Utgifter loppemarked 7000 7258
4331 Utgifter dugnad WC 315200
4332 Minimål 60000
5000 Trenerutgifter 170000 150942
5001 kont. for trenere 27000 39922
5002 Dommerutgifter 110000 98455
6300 Leie hall 50000 55000
6440 Leie buss 11568
6800 kontorkostnader 20000 29897
6810 Data/nettside 7500
6860 Dommerutvikling 5000 2000
6860 Møte,kurs,oppdatering 20000
6861 Trenerutvikling 40000 38779
6862 Spillerutvikling 400
7320 Annonser
7320 Reklamekostnader
7400 Klubbkontingent 2500 2500
7410 Påmelding serie 125000 122050
7411 Spilleroverganger 5500 3045
7710 Sosiale aktiviteter 22000 39213
7770 Bank gebyrer 1000 1079
7790 Div.kostnader 20000 67759
7791 Omberamminger,gebyrer 6000 5400
7792 Forbruksmateriell drift lag 40000 34333
Reise utgifter damer 200000
SUM 1098500 1233379