BUDSJETT  2017
Salgs-og driftsinntekt Bud.2017
3000 Billetter 140000
3001 Salgsinntekter kampanjer
3030 Kiosk 140000
3120 Sponsorinntekter 100000
3210 Annonseinntekt program 30000
Lam midler 60000
3440 Driftstilskudd 10000
3445 Momskompensasjon 60000
3900 Dugnad julekalendere 90000
3901 Dugnad WC 100000
Målklubben 130000
Dugnad reiser 30000
3920 Kontingenter 240000
3921 Kurs og cuper 30000
3960 Loppemarked 30000
3990 Andre inntekter 10000
SUM 1200000
Varekostnader
4011 Cup påmeldinger 50000
4300 Innkjøp kiosk 70000
4311 Innkjøp julekalendere 20000
4312 Innkjøp tekstil 40000
4330 Utgifter loppemarked
4331 Utgifter dugnad WC
4332 Minimål
5000 Trenerutgifter 250000
5001 kont. for trenere 27000
5002 Dommerutgifter 130000
6300 Leie hall 50000
6440 Leie buss
6800 kontorkostnader 20000
6810 Data/nettside 9000
6860 Dommerutvikling 5000
6860 Møte,kurs,oppdatering 10000
6861 Trenerutvikling 20000
6862 Spillerutvikling
7320 Annonser
7320 Reklamekostnader
7400 Klubbkontingent 3000
7410 Påmelding serie 125000
7411 Spilleroverganger 5000
7710 Sosiale aktiviteter 22000
7770 Bank gebyrer 1000
7790 Div.kostnader 20000
7791 Omberamminger,gebyrer 6000
7792 Forbruksmateriell drift lag 75000
Reise utgifter damer 220000
SUM 1178000