Historie

Håndballen i Vikersund så dagens lys i 1938. Det var daværende formann i Vikersund Idrettsforening, Nils Omdal, som fikk ideen om å innføre håndball på idrettsforeningens program dette året. Denne form for idrett var på den tiden ny og lite kjent. For å få vakt interesse for spillet, ble det hentet to lag fra Oslo Idrettslags dameavdeling til å spille oppvisningskamp. Interessen ble straks vakt og det ble stiftet et lag. Starten ble ikke helt uten bekymringer, for VIF var da det eneste håndballaget i Buskerud og jentene måtte helt til Oslo for å finne lag å spille mot.

På grunn av krigen ble håndballen lagt ned, men våren 1945 var man i gang igjen. Nå vokste interessen sterkt. Derfor sammenkalte Bjarne Fossen til møte og Buskerud Håndballkrets ble en realitet.

«Gjennom årene ble det mange seriemesterskap og etterhvert klatret Vikersund også oppover på håndballens kvalitetsstige»

 

Etter en storhetstid i 1940-åra ble håndballgruppa lagt ned. Først i 1970 ble det liv i håndballen i Vikersund igjen. Det ble satset voldsomt på rekrutteringsklassene og dette ga resultater. De neste 20 årene hadde Vikersundhåndballen en veldig utvikling. Gjennom årene ble det mange seriemesterskap og etterhvert klatret Vikersund også oppover på håndballens kvalitetsstige. På begynnelsen av 1980-tallet ble Modumhallen åpnet og håndballen kunne fortsette utviklingen.